Nieszkodliwość płynu stosowanego w rozpylaniu

Najczęściej używaną substancją w kontroli komarów poprzez rozpylanie jest permetryna. Jako jeden z najmniej trujących insektycydów dla ssaków, jest składnikiem wielu produktów gospodarstwa domowego, takich jak różnego rodzaju aerozole czy szampony dla zwierząt.

Mimo że toksyczność permetryny dla ludzi i zwierząt domowych jest bardzo niska, nie należy wystawiać się na bliski lub częsty kontakt z mgiełką. Jej wdychanie może powodować problemy układu oddechowego (kaszel, dyszenie), a kontakt ze skórą wysypkę lub swędzenie. Właśnie dlatego na każdym systemie MistAway znajduje się znak ostrzegawczy: "Nie rozpylaj w obecności ludzi, zwierząt domowych i jedzenia".

 

U.S. EPA opublikowało niedawno wyniki swoich badań nad permytryną używaną w zautomatyzowanych systemach kontroli komarów:

 

"Na podstawie oceny danych dotyczących toksyczności substancji i oszacowanego czasu kontaktu z nimi, EPA nie stwierdza ryzyka zagrożenia dla ludzi w związku z używaniem tych chemikaliów w systemach na wolnym powietrzu zgodnie z ich przeznaczeniem. Jednakże nadmierne użycie lub wypadki mogą wiązać się z ryzykiem. Żaden pestycyd nie powininem być uważany za 100% bezpieczny."